To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
Spotkanie (ISC)2 Poland Chapter | 19.07.2018 Spotkanie (ISC)2 Poland Chapter | 19.07.2018

Spotkanie (ISC)2 Poland Chapter | 19.07.2018

już niedostępne -

Zapraszamy na kolejne spotkanie polskiego Chapteru (ISC)2, które odbędzie się w dniu 19.07.2018 w siedzibie firmy EY o godz. 18:00. 

Temat spotkania: Infrastruktura instytucji finansowej kluczowym narzędziem do popełniania cyberprzestępstw o niespotykanej dotąd skali. 

Opis prezentacji: W trakcie prezentacji zostaną naświetlone kluczowe problemy związane ze zjawiskiem transgranicznej cyberprzestępczości zorganizowanej, bazującej na wyzyskaniu zaufania. Przybliżona zostanie problematyka przestępstw nadużycia zaufania bazujących na wyzyskaniu zaufania ofiar do osób i instytucji zaufania publicznego. Omówione zostaną cyberprzestępstwa, które nie mogą być popełnione bez wykorzystania infrastruktury banków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kluczowej roli automatyzacji procesowania transakcji (STP) i wykorzystaniu ułomności tego procesu przez przestępców, wraz z krótkim rysem historycznym. Przedstawione będą również wybrane aspekty zwalczania tego rodzaju przestępczości, z perspektywy organów ścigania, organów nadzoru, organizacji zawodowych, instytucji finansowych oraz ofiar, w ujęciu międzynarodowym i krajowym. Więcej szczegółów podczas prelekcji. 

O prelegencie: Konsultant, który w ostatnich latach obserwował naruszenia nie tylko przepisów prawa, ale również fundamentalnych wartości pozaprawnych (społecznych, etycznych), zarówno wspierając Regulatora w zrozumieniu istoty nieprawidłowości w oprogramowaniu, które zostało skrojone na potrzeby największej instytucji finansowej tego rodzaju w Unii Europejskiej, jak i podczas kierowania zespołami występującymi przeciwko bankom komercyjnym w Stanach Zjednoczonych i Europie, które ze względu na nieprzestrzeganie wymogów AML zostały instrumentalnie wykorzystane do popełniania cyberprzestępstw i prania pieniędzy. 

Data i miejsce spotkania:Data: 19.07.2018 [czwartek]Godzina: 18:00 Miejsce: EY Adres: Rondo ONZ1; 14 piętro [Na recepcji proszę powołać się na Piotra Ciepielę].

Uwaga: Rejestracja wymagana dla osób nie będącymi członkami Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji "(ISC)2 Poland Chapter".

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w warsaw wydarzenia Warsaw